Utopia Nature Based Activity Center

Ütopya Doğa Temelli Aktivite Merkezi

Utopia Nature Based Leaderning and Activity Center

Utopia Nature-Based Learning and Activity Center, located in Antalya Konyaaltı Bahtılı Village, is an ecological, sustainable, child-friendly center.

Ütopya Doğa Temelli Öğrenme ve Aktivite Merkezi

Antalya Konyaaltı Bahtılı Köyü’nde yer alan Ütopya Doğa Temelli Öğrenme ve Aktivite Merkezi ekolojik, sürdürülebilir çocuk dostu bir merkezdir.

OBA Training and Event Hall

Located in a garden surrounded by orange and pomegranate trees, our center has a training and activity hall of 120 square metres. In our activity area called OBA, training courses, art activities, meetings and events are held. You can contact us to use our hall, which offers air conditioning, projection, sound system and Wifi service.

OBA Eğitim ve Etkinlik Salonu
Portakal ve nar ağaçları ile çevrili bir bahçede yer alan merkezimizde bir adet 120 metre2 daire şeklinde eğitim ve etkinlik salonu bulunmaktadır. OBA isimli etkinlik alanımızda eğitim kurslar, sanat faaliyetleri, toplantılar ve etkinliker yapılmaktadır. Klima, projeksiyon, ses sistemi ve Wifi hizmeti sunulan salonumuzu kullanmak için iletişime geçebilirsiniz.

Accomoadation

Up to 20 people can be accommodated in our 2 wooden cabins of 28 m2. There are 2 bathrooms, WC and sink in the huts. Heating and cooling is done by air conditioning. Beds, pillows, sheets and pillowcases are provided in our cottages, which are used for collective accommodation. We have a washing machine.

Konaklama
2 adet 28 m2 lik ahşap kulubemizde toplam 20 kişiye kadar konaklama yapılabilmektedir. Kulubelerde 2 adet banyo, Wc ve lavabo bulunmaktadır. Isıtma ve soğutma klima ile yapılmaktadır. Toplu konaklamalar için kullanılan kulübelerimizde yatak, yastık, çarşaf, yastık kılıfı sağlanmaktadır. Çamaşır makinemiz bulunmaktadır.

Restaurant & Semi-Open Event Area

We organize our events in spring and summer in our semi-open event area. There is a blackboard, tea and coffee beverage area in this area.

Restoran ve Yarı Açık Etkinlik Alanı
Yarı açık etkinlik alanımızda bahar ve yaz aylarında etkinliklerimizi organize etmekteyiz. Bu alanda bir adet karatahta, çay-kahve içecek alanı bulunmaktadır.

Activities

Aktiviteler

ACTIVITIES

Forest School Playground for Kids
The forest school and playgroup for children aged 3-6 are carried out as a 3-hour activity on weekdays. Children participating in the playgroup spend time freely in the natural area with animals, agricultural areas and nature in the company of expert educators.

Workshops
Various artistic and ecological events are organized for different age groups on weekends. These events are organized and published on a weekly and monthly basis.

Adult Education
Utopia is a non-formal education institution that organizes international and local education. Many training courses with the theme of Nature-Based Learning, Art, and Creativity are conducted.

National and International Projects

Social Inclusion, quality improvement in education, nature and sustainability themed projects are carried out in Utopia.

AKTİVİTELER

Çocuklar için Orman Okulu Oyun Grubu
3-6 yaş çocuklara yönelik orman okulu ve oyun grubu hafta içi 3 saatlik etkinlik olarak yürütülmektedir. Oyun grubuna katılan çocuklar doğal alanda hayvanlar ile, tarım alanları ile ve doğa içerisinde uzman eğitimciler eşliğinde özgürce vakit geçirmektedir.

Atölyeler
Hafta sonlarında çeşitli sanatsal ve ekolojik etkinlikler farklı yaş gruplarına göre organize edilmektedir. Bu etkinlikler haftalık ve aylık olarak düzenlenerek yayınlanmaktadır.

Yetişkin Eğitimi
Ütopya uluslararası ve lokal eğitimler düzenleyen bir yaygın eğitim kurumudur. Doğa Temelli Öğrenme, Sanat, Yaratıcılık temalı birçok eğitim kursu yürütülmektedir.

Ulusal ve Uluslararası Projeler

Ütopya’da Sosyal Dahil etme, eğitimde kalite geliştirme, doğa ve sürdürülebilirlik temalı projeler yürütülmektedir.